Detti e Filastrocche

Filastrocca del temporale

Filastrocca del temporale

di Assunta Scarpati

Questa è una filastrocca che mi insegnò mia nonna, da recitare durante i
temporali per scongiurare la caduta dei fulmini.

Trone e lampe fatte arrasse,
chesta è a case ‘i Santu Biase,
Santu Biase e Santu Salvatore,
chesta è a casa ‘i nostru Signore,
ca steve ammiezze a nu campe
addò nun ce putevene nè trone nè lampe.

To Top