Pagano Lino Catello (Lino)

Iss’ – Poesie di Catello Lino Pagano

Pe Iss’ (20 giugno)

Oggi è nu iuorn’ che nu’ Punzés’ nun s’u’ scord’,

Pe Iss’ so’ venut’,

’A gent’, da tutt’i part’ d‘u munn’ so’ turnate,

Pe Iss’ so’ venut’ ccà

I piscatùr’ stann’ tutt’ ‘n’du puort’,

Pe Iss’ so’ venut’ cà

Che fest hann’ appreparàt’: pe Iss’

Iss’: chi è Iss’,

sul’ u’ Punzés’ u’ ssap chi è Iss’

Dind’ i’ mument’ i’ tristezz’

Ce sta Iss’

Dind’ i mument’ i’ luntananz’

Ce sta semp’ Iss’

Dind’ i mument ‘i malatìa

Ce sta semp’, semp’ Iss’

ISS’ te pozz’accumpagnà,

cheste song’ i pparol’ ‘i chi te vo bene

Iss’ se no Iss’ song’ i pparole d’i Punzìs’.

Vatténn’ cu’ nomm’ ‘i S. Silverio,

Iss’, te pozza accumpagnà

Iss’, che nu far’ dind’ i nott’ scure, accumpagn’ u’ marenàr’

Pe Iss’ so’ venùt’

Pe Iss’ ca so’ turnat’ ccà

A truva’ Iss,

Grazie San Silvé’… mittece semp’ a’ mana toia.


*

Da Ponz’ u’ ffien’

Che fatica oggi, cu ‘na iurnata ‘i sol accussì

‘sta sagliuta è pesant’, t’a fai chiàn’ chiane

saglie e te firm’, t’asciutt u’ sudòr’ e t’assìtt’

 

i’ ppret’ so’ cucènt’, ce stai poc’ assettàt’

u’ sol’ è semp’ chiù càud’, se fa semp’ chiu pesant’

‘sta sagliùt’, addò  u’ ciuccie fa fatic’ pur’ iss a saglì…

 

Stamm’ arrevann’ ngopp’ a ‘Uardia, addò se vede

Ponza, Zannone e Palmarola: cu ‘na man’

se ponn’ accarezzà.  Ma chist’ è nu’ paravìs’!

 

Iamme annanz’ p’a vie che scenn u’ ffien’,

semp’ chiù stanche p’a fatic’ e u’ sol’ cucent’.

M’assett’ for’a cantin’, cu nu’ bicchier’ ‘i vine mman’

 

i viecchie che steven’ ccà , sul’  d’u’ ricuord’

tu ‘i può penzà , che vita hann fatt’

sott’ a ‘stù sol’ cucent e i’ sagliùt’ pesant’.

Giuann’ a’ Russiell, Giustìn’, Luigin’ e Razziell’

Giuanne Boffacazone, ‘Ngiulille, u’ Shaffèr’ e tanti altri…

.

Catello Lino Pagano

 
To Top