Ambiente e Natura

’U mese d’i rrose

di Lino Catello Pagano

 

Ie diceve, turnarraggie… Quanno tornano li rrose
Si ’stu ciore torn’a mmaggio… Pure a ’mmaggio ie stonghe cca
[Salvatore Di Giacomo  – Era de maggio (1885)]

 

Saglie e poi scinne, nun stai mai ferme, ma che gghiè?

…È l’aria ’e chest’isola ca te fa’ gira’ ’a capa?

Te siénte sturdùte comm’a ’n’auciell’,

ca sbatte ’nfacci’u mur’ e cade ’nterra …và!

…ma poi s’aizza, sbatt’i scelle e arrepiglia a vula’.

.

Che tene ’stu scoglio? …’na calamita, ca t’attira a sé?

te piglia p’u cuòlle pe’ te fa turna’

…e ch’andore, ’sti foglie ’e cetratella..!

’nda’llaria ’nu prufume ’i ghianeste

te fa gira’ ’a capa, e ’i ’st’andore,

te se ienghe ’u core.

.

Saglie e ancora saglie

’u sient ’u ciuccie c’arraglie,

È maggio! ’u mese d’i rrose.

Teng’u ciardine chine ’i ’sti ciure ’e rose,

mille culure

arrampicate ’nfacci’u mure,

pare ’nu lunzule stise

assieme a tutte ’sti camise.

.

Siént’u rumor dall’onne che s’arravogliene

Abbasci’a marina,

e chiane chiane vènen’a sbatte

addò tu tiene appuggiate i piede,

l’acqua è fresca e te gele ’i ddéte,

ma baste ca fai dui passe

dint’a rena cauda, e tutte passe.

.

I mo’ ca venghe ’lloche

songhe comme a ’n’anema persa

stamme vicine e cùrreme appriésse,

nunn’aggia perdere ’a via

voglie turna’ addò steve mamma mia,

aggia sagli’ fin’a’llà ’ngoppa

aggia truva’ ’a forza e ci’aggia arriva’,

pure ’llà, addò sta papà.

.

Scennènn’ alloche, m’aggia ferma’ ’nda Chiesa

addò ’u Sante nuoste sta…

Chille… ca quanne se move, ’u munne  fa tremma’,

ere papa e mò è Sante.

È passate pe’ Palmarola e mò,

cu tre dete aizzate, se trove ccà

comme si ’na benedizione te vulesse manna’.

.

Te siente ’nu poco carcerate

nun si’ cchiù abbituate

a sta’ ch’i pied’a miezz’u mare,

ma ’a forza ’a truòve quanne te siente ’e chiamma’

’a n’amic che nun vide ’a tantu tiempe,

…e te torne ’u bontiémp’!

.

Cumme è belle..! Simme viecchie e parimme ’uagliune

ce dicimm’e ccose ca diciéveme quann’ èreme piccirille,

ma che vuo’… cheste è Ponza! Te si’ distratte ’nu poche

e so passate cinquant’anne,

tiene i dulùre e ’nu poche d’affanne.

Ma mò amma parti’, Ponza mia bella,

chissà si ce vidimme cchiù…

Ma ie te porte dint’u core… E dint’i suònne

stonghe sempe a  sagli’ e a scennere p’e vie toie

È vere, simme viecchie, nun t’arraggia’

ma ce sta sempe, ’sta vogli’i turna’.

 .

’I ’rrose ’i Santa Rita, i vintiduie ’e maggie

 

Clicca per commentare

È necessario effettuare il Login per commentare: Login

Leave a Reply

To Top